1. İsim, Coğrafya atmosfer
 2. İsim uçunyuvar, havayuvarı, atmosfer: yeryuvarını kuşatan çeşitli gaz ve katmanlardan oluşan örtü.
 3. İsim, Kimya gazlardan oluşan ortam.
 4. İsim atmosfer (basınç birimi): havanın deniz düzeyindeki basıncı. (bkz: atmospheric pressure ).
 5. İsim çevre, muhit, (bir topluma/eyleme/olaya hâkim olan) hava.
  an atmosphere of peace: barış havası.
 6. İsim (bir yerde/çevrede/kimsede/eserde sezilen) bâriz özellik, nitelik, hava.
  a friendly/relaxed/tense/formal
  atmosphere: dostane/huzur verici/gergin/resmî bir hava.