1. Sıfat, Biyoloji ergin (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. olgun, ergin, yetişkin, büyük, kâhil, reşit.
    an adult person/animal/plant.
  3. reşit, ergin, kanunen sinni rüşte erişmiş kimse.
  4. büyüklere mahsus.
    adult education/movies: büyüklere mahsus eğitim/film.