1. İsim manzara.
  the physical aspect of the country: memleketin fizikî manzarası.
 2. İsim görünüş.
  the superficial aspect of the situation: durumun sathî görünüşü.
 3. İsim cephe, taraf, yan.
  both aspects of a decision: bir kararın iki cephesi.
  You have only considered
  one aspect of the difficulty: Siz güçlüğün yalnız bir tarafını gözönüne aldınız.
 4. İsim safha, cihet, yön.
  That is the aspect of the problem that interests me most: Sorunun bu yönü beni en çok ilgilendiriyor.
 5. İsim yüz, çehre, yüz ifadesi.
  He wore an aspect of the gloom: Yüzünde üzgün bir ifade vardı.
  to
  see something in its true aspect: bir şeyi gerçek çehresi ile görmek.
 6. İsim hal, eda, hava, mânâ, anlam, mahiyet, içyüzü.
  The whole aspect of the situation is changing: Durumun/işin
  içyüzü/mahiyeti tamamen değişiyor.
 7. İsim ön cephe, yüz.
  The house has a southern aspect: Evin ön cephesi güneye bakıyor.
 8. İsim, Gramer görünüş: eylemin anlattığı edim, iş, olay, oluş vb.'ni konuşucunun nasıl gördüğünü belirten dilbilgisi
  ulamı.
  aspectual: görünüşsel.
 9. İsim, Astroloji gezegenlerin bağıl konumları.
 10. İsim bakış, nazar.
 1. İsim görünüş. A way to group events into incident groups. Aspects include: application failures, connectivity,
  performance, and security failures.
 2. İsim en boy. The width-to-height ratio of a video or still image, or of the screen on which an image is displayed.