1. İsim meslek, sanat, uğraş, yüksek tahsil ile elde edilen iş.
  the medical/teaching profession: hekimlik/öğretmenlik
  mesleği.
  by profession: meslek itibarıyla.
  He is a lawyer by profession.
 2. İsim meslek mensupları.
 3. İsim iddia, beyan, söz.
 4. İsim açıklama, itiraf.
  professions of good will.
 5. İsim bir dini/mezhebi kabul ettiğini bildiren beyanat.
 6. İsim inancın açıklanması.