sun'î gübre.
banyo İsim, Fotoğrafçılık
kimyasal bağ İsim, Kimya
kimyasal bileşik İsim, Biyoloji
kimyasal element
kimya mühendisi İsim
kimya mühendisliği İsim, Eğitim
Kimya Mühendisliği Bölümü İsim, Eğitim
kimyasal denge İsim, Biyoloji
kimyasal formül İsim, Kimya
kimya sanayii
kimya endüstrisi
Mace ile ayni anlama gelir. gözyaşartıcı (madde): zararsız şekilde gözyaşartıcı gaz ihtiva eden
ve çoğunlukla ayaklanmalara karşı polisçe kullanılan püskürtme sıvısı.
kimyasal süreç
kimyasal yolak (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
kimyasal kirlilik İsim, Çevre ve Ekoloji
kimyasal reaksiyon İsim, Kimya
kimyasal tepkime İsim, Kimya
kimyasal işlem İsim, Çevre ve Ekoloji
kimyasal savaş
kimyasal atık Kimya
kimyasal silah İsim, Askerlik
kimya fabrikası İsim
büyük kimya firması
Kimya Mühendisliği Bölümü İsim, Eğitim
Kimya Ürünleri Dairesi İsim, Kamu Kurumları
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu İsim, Kamu Kurumları
Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Şube İsim, Kamu Kurumları