1. İsim tarla, mer'a, çayır, otlak.
  fields of corn: mısır tarlaları.
  a field full of sheep.
 2. İsim kır. (ilgili sıfat:
  campestral: kırsal).
 3. İsim, Spor (a) saha.
  a football field. (b) grup, topluluk, takım, sahadaki oyuncular.
 4. İsim alan, meydan.
  airfield: hava alanı.
  a battlefield = a field of battle: savaş alanı/muharebe meydanı.
 5. İsim saha, bölge.
  oilfield: petrol bölgesi.
  mine field: mayın sahası.
 6. İsim (kumaş, para, arma vb.) zemin.
  a gold star on a field of blue.
 7. İsim uğraşılan konu: alan/saha/uzmanlık/meslek.
  a lawyer famous in his own field. The field of politics/art/science.
  That's outside my field.
 8. İsim, Fizik alan.
  field of force: kuvvet alanı.
  electric/magnetic field: elektrik/manyetik alan.
  field
  strength: alan yeğinliği/şiddeti.
  gravitational field: yerçekimi alanı.
 9. İsim
  field of view ile ayni anlama gelir. görüş alanı, bir optik cihazın gösterdiği alan.
 10. İsim, Elektrik-Elektronik alan sargısı: bir elektrik motorunun/üretecinin manyetik alan üreten sargısı.
  field magnet: alan mıknatısı.
 11. İsim bölge, çevre, bir faaliyetin kapsadığı alan, uygulama alanı.
  field test: uygulama deneyi, bir
  cihazın fabrika dışında/arazide doğal koşullar altında denenmesi.
 12. İsim, Matematik oyut: toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde aynı özellikleri taşıyan sayı sistemi (gerçek sayılar
  gibi).
  field of complex numbers: karmaşık sayılar oyutu.
  field of fractions: üleşkeler oyutu.
  field of real numbers: gerçek sayılar oyutu.
 13. İsim, Fotoğrafçılık belirli bir diyafragm açıklığında merceğin görüş alanı.
  wide field of vision: geniş görüş alanı.
 14. İsim, Bilişim alan: bir tutanakta özel bir veri türüne ayrılmış belirli bölge.
 15. İsim açık arazi.
  field sports: açık hava sporları (atletizm, av vb.).
 16. Fiil (top oyununda) (a) topu kapmak/yakalamak, (b) alana/sahaya çıkmak.
 17. Fiil (oyuncuyu/takımı) sahaya çıkarmak, oyuna sokmak.
 18. Sıfat, Spor oyun sahasında olan/vukubulan/yapılan vb.
 19. Sıfat, Askerlik2 cephe/savaş alanı ile ilgili, muvazzaf.
  a field soldier: muvazzaf asker, savaşa katılan asker.

  field gun: sahra topu.
  field artillery: sahra topçusu.
  field-allowance: muvazzaflık zammı.
  field army: sahra ordusu.
  field battery: topçu sahra bataryası (genellikle 4 ilâ 6 toptan oluşur).
  field cap: hizmet kepi.
 20. Sıfat kırsal, kırda/tarlada yetişen.
  field flowers: kır çiçekleri.
 21. Sıfat tarlada/çiftlikte çalışan.
  a field hand: çiftlik amelesi.
 22. Sıfat gezginci, bütün bir bölgeyi dolaşarak iş gören.
  a field agent.
 23. İsim (İskandinavyada) çıplak ve kayalık düzlük, yüksek ova/yayla.
 1. İsim alan. A member that represents a variable associated with an object or class.
 2. İsim alan. An area in a window or record that stores a single data value.
oyun alanı İsim, Spor
iş alanı İsim, İstihdam
paketlenmiş alan Bilgi Teknolojileri
ortak alan Bilgi Teknolojileri
alan çalışması İsim, Yerbilimleri
yerinde kurulur Bilgi Teknolojileri