1. iş, fiil, edim, eylem, amel.
  My first act was to open the window: İlk işim pencereyi açmak oldu.

  an act of folly: delice bir iş.
  a stupid act: saçma bir iş.
 2. faaliyet.
  to catch someone in the act: birini suçüstü yakalamak.
 3. yasa, kanun.
  act of Parliament: Millet Meclisinden çıkan kanun.
 4. kayıt, vesika.
 5. (piyes vb.) bölüm, perde.
  The second act of Hamlet: Hamlet'in ikinci perdesi.
 6. (eğlence/radyo programlarında) kısa gösteri.
 7. eğlence gösterisi yapan grup.
  The act broke up after 30 years: 30 yıldan sonra gösteri grubu dağıldı.
 8. gösteri(ş), jest, yapmacık, câli hareket.
  Her tearful farewell was all an act: Gözyaşları içinde
  veda edişi bir gösterişten ibaretti.
  As an act of courtesy I allowed him to stay: Nezaketen onun kalmasına izin verdim.
  act of kindness: lûtufkârlık.
 9. (İngiliz üniversitelerinde) mezun olacak öğrencinin tezini fakülte kurulu önünde savunması,
  to keep
  the act: tezini savunmak.
 10. Felsefe edim, amel, işlem gücü/ilkesi, gerçekleşme.
 11. rol almak/oynamak, temsil etmek, rol yapmak.
  He acted in three plays of Molière.
 12. (tiyatro eseri) sahneye elverişli olmak, sahneye konulabilmek.
  His plays don't act well: Onun
  eserleri sahneye elverişli değildir.
 13. davranmak, karar verip harekete geçmek.
  to act upon instructions: talimata göre hareket etmek.

  to act prudently: tedbirli davranmak.
 14. iş yapmak, çalışmak, faaliyet göstermek.
  His mind acts sluggishly: Onun zihni yavaş çalışıyor.
 15. etkin/müessir olmak, sonuç elde etmek, başarmak, görevini yapmak.
  The medicine failed to act: ilâç etkimedi/müessir olmadı.
 16. yalancıktan yapmak, gösteriş yapmak, … gibi davranmak.
  He acted angry: Öfkelenmiş gibi davrandı.

  to act interested: yalancıktan ilgi göstermek.
  to act like a friend: dost görünmek, dost gibi davranmak.