1. Sıfat, Tekstil Sanayii mat
 2. Sıfat soluk, solgun, (rengi) uçuk, renksiz.
  His face is still pale after his illness.
  a pale complexion:
  soluk/uçuk beniz.
  turn pale: sararmak, solmak, rengi uçmak, sapsarı kesilmek.
 3. Sıfat açık (renk).
  pale yellow/blue/etc.
 4. Sıfat mat, donuk.
  The streetlight gave a pale light in the fog. The pale moon.
 5. Sıfat zayıf, güçsüz, şiddetli olmayan.
  a pale foreign policy. a pale protest.
 6. Sıfat sol(dur)mak, donuklaş(tır)mak, sarar(t)mak, beti benzi atmak.
  Her face paled at the bad news.

  pale before sth: bir şeyin gölgesinde kalmak.
  pale into insignificance: tamamen önemsiz olmak.
 7. (sivri uçlu) kazık, parmaklık çubuğu, çit kazığı.
 8. etrafı (parmaklıkla/çitle) çevrili yer.
 9. kapalı alan.
 10. sınır, hudut.
 11. belirli kimselerin oturmasına tahsis edilmiş bölge.
 12. English Pale/Irish Pale ile ayni anlama gelir. Doğu İrlandada kral Henry II ve haleflerinin Angevin İmparatorluğuna
  dahil edilen bölge.
 13. (armacılıkta) geniş düşey şerit.
 14. kazıklarla/çitlerle çevirmek, kapatmak.
 15. çevirmek, ihata etmek, kuşatmak.