1. İsim süreç (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. işlem, ameliye, olay.
  chemical process: kimyasal işlem.
  it is a slow process: bu uzun (zaman isteyen) bir işlemdir.
 3. süreç, vetire.
 4. ilerleme, ileri gitme.
 5. (a) muamele, formalite, takibat, (b) işlenme, muamele görme, işleme tâbi tutulma, (c) yöntem, usul, amel, tarz.
 6. (zaman vb.) akış, ilerleyiş, geçme, gidiş.
  in the process of: esnasında, sırasında, aşamasında,
  safhasında.
  The firm is now in the process of moving the machines to a new facrory.
  in the process of time: zamanla, zaman ilerledikçe.
 7. Hukuk çağrı, celpname.
  legal process: adlî tebliğ, (b) duruşma, (c) yasal kovuşturma, kanunî takibat.
 8. Fotoğrafçılık mekanik ve kimyasal yöntemlerle klişe yapma usulü.
 9. uzantı, çıkıntı, yumru.
 10. işlemek, (özel) işleme/muameleye tâbi tutmak, muamele etmek.
 11. muamelesini yapmak, belirli yöntemleri izleyerek sonuca ulaş(tır)mak.
  to process an application.
 12. dava etmek, aleyhinde dava açmak, mahkemeye vermek.
 13. çağrı/celpname vermek, tebliğ etmek.
 14. işlemli, işlenmiş, özel bir sun'î işleme tâbi tutulmuş, özel yöntemle hazırlanmış.
  process foods:
  özel işlem görmüş yiyecekler.
  process cheese/butter.
 15. mekanik/kimyasal/ışık- işlemli kilişe ile basılmış.
  process printing.
 1. İsim işlem. A functional work structure that an organization is responsible for designing, controlling, and
  improving. A process comprises a coordinated set of activities in which one or more participants consume, produce, and use economic resources to achieve one or more organizational goals.
 2. İsim işlem. A structured set of activities designed to yield a specified result or output.
 3. İsim işlem. The virtual address space and the control information necessary for the execution of a program.
süreç sahibi İsim, İşletme
süreç denetimi Bilgi Teknolojileri