description

 1. İsim, Dil ve Edebiyat betimleme
 2. İsim betim(leme), tanım(lama), tasvir, tarif, nitelendirme, tavsif, anlatım, anlatma.
  This book gives a
  good description of life on a farm.
  beyond description: anlatılması/tarifi imkânsız, tarife sığmaz, anlatılamayacak kadar.
  The play was dull beyond description.
 3. İsim tür, cins, nevi, çeşit, nitelik, evsaf, eşkâl, karakter.
  of that description: o tür, o nitelikteki/karakterdeki.

  A man of that description should never be trusted.
  of every description = of all description: her türlü, her çeşit/nevi.
  answer to someone's description: birinin eşkâline/tarifine uymak.
 4. İsim, Geometri tasarı, tasarlama, çizme, tersim, irtisam.
iş tanımlaması Bilgi Teknolojileri
iş tanımı İsim, İşletme