bring together someone

  1. Verb birilerini bir araya getirmek
  2. Verb birilerinin toplanmasını sağlamak
  3. Verb birilerini yakınlaştırmak
  4. Verb birilerinin ilişkisini iyileştirmek