bring under

  1. râmetmek, boyun eğdirmek, kendine tâbi kılmak.
müzakere konusu yapmak Verb
isyancıları kendi buyruğu altına almak Verb
bir şehri hâkimiyeti altına almak Verb
sanayii devlet kontrolü altına almak Verb
bir sanayii devlet kontrolü altına almak Verb
enflasyonu kontrol altına almak Verb
toprağı ekmek Verb
bir şeyi nizamnameye sokmak Verb
bir şeyi açık artırma ile sattırmak Verb