brown trout

  1. Noun alabalık
    (Salmo trutta fario): K. Avrupa akarsularında yaşayan alabalık türü.