budget bill

  1. (US) bütçe önergesi
  2. bütçe önergesi