c&f

  1. : mal bedeli ve taşıma ücreti (teklif edilen fiyata) dahil.
Cf
Californium
Cf
kaliforniyum Noun, Chemistry
: mal bedeli ve taşıma ücreti (teklif edilen fiyata) dahil.
c/f
= carried forward.
Cf.
: mukayese ediniz.

cf
Kaliforniyum elementinin sembolü