carry back

  1. (a) anımsatmak, hatırlatmak, eski anıları/hatıraları canlandırmak.
    The old picture carried me back
    35 years to my wedding day. (b) (muhasebecilikte) vergiyi azaltmak için kullanılmamış bir krediyi veya işletme masrafını önceki döneme aktarmak.
zarar dengeleme
bir zararı geriye nakletmek Verb
zararı geriye nakletmek Verb