carry out research

  1. Verb araştırma yapmak
  2. Verb araştırma yürütmek
bir hastalığın nedenlerini araştırmak Verb