clear majority

  1. salt çoğunluk
  2. mutlak çoğunluk