coal and steel industry

  1. kömür ve çelik sanayii
  2. kömür ve çelik sanayi