come-hither look

  1. çapkınca/davetkâr bakış.
ona davetkâr bir bakış fırlattı