constructive industry

  1. imalat gibi
  2. ikincil üretimle iştigal eden şirketler ve bireyler