conversion cost

  1. işçilik ve endirekt masrafların birleşik tutarı