cost item

  1. maliyet kalemi
kalem başına düşen maliyet