cost structure

  1. maliyet yapısı
  2. masrafın yapısı
bir yapının maliyeti