crime in progress

  1. Noun, Law işlenmekte olan suç