defence industry

  1. savunma sanayii
  2. Noun, Trades-Professions savunma sanayisi
Savunma Sanayi Asya ve Afrika Şubesi Noun, Organizations
Savunma Sanayi Avrupa ve Amerika Şubesi Noun, Organizations
Savunma Sanayii Dış İlişkiler Dairesi Noun, Organizations
Savunma Sanayii İletişim ve Koordinasyon Şubesi Noun, Organizations