delivery area

  1. teslimat bölgesi
  2. (posta) tevziat bölgesi
  3. Noun ikametgâhta teslim mıntıkası