demand pull measures

  1. Noun talep artması karşısında alınan önlemler