development level

  1. kalkınma düzeyi
  2. kalkınma seviyesi