deviate from

  1. Verb sapılmak
bir yoldan sapmak Verb
bir ilkeden sapmak Verb
bir prensipten ayrılmak Verb
talimatlara uymamak Verb
adaleti yanlış yola saptırmak Verb
emirlere karşı gelmek Verb
şirketin alışkanlıklarından sapmak Verb
konudan çıkmak Verb
konu dışına çıkmak Verb
saptırmak Verb