do it in half the time

  1. Verb yarı zamanda bitirmek