dominate over people

  1. Verb halk üzerinde hâkimiyet kurmak