1. Noun N, n harfi.
 2. Noun, Printing “em” ölçüsünün yarısı, yarım katrat harf büyüklüğünü belirten ölçü (≈ 2 mm).
even.
evening
geriye, geride, gerisin geri.
ileri.
toptan, (hep) birlikte, bir bütün olarak, kütle halinde.
şiş (üzerinde pişirilmiş).
bir “n” (≈ 2 mm) uzunluğunda çizgi. Noun
ayrıntılı olarak
(Fr) detaylı
ailece, aile ile, ailede, aile içinde.
bayram elbisesi giymiş, cümbüşe katılmış.
bekâr olarak, erkekler arasında. Adverb
savunmaya hazır.
nöbette, muhafız olarak.
vuruşma vaziyetinde.
toptan, kütle halinde, hep birlikte, beraber, hepsi birden.
kâğıt veya ince madenî levha içinde pişirilip yenilen (yemek, bilhassa balık ve et).
sırası gelmişken, aklıma gelmişken, söz arasında, istitraten.
(satrançta) alınabilir, kırılabilir, tehlikeye maruz.
“em quad”ın yarısı (≈ 2 mm).
uygun, muvafık, mutabakat halinde, uyuşan.
uyumlu, uyum halinde, birbiriyle anlaşmış.
yolda, yol üzerinde, giderken.
birbiri ardınca, ardarda, dizi dizi, sıra halinde.
(Fr) sayfiyede tatilde
(Fr) yolculukta
bulunmuş kaybolan bagajın gönderilmiş olması
yün ürünleri endüstrisi
 1. Noun, Textile Industry breadth
 2. Noun, Textile Industry width
 3. broadness
 4. latitude
 5. broad
the fly and the hoist of the flag
as a summary
by comparison
by guess
lowest
on the ground floor
hindmost
lowermost
at the very least
lower most
at the lowest estimate
to hit bottom Verb
minimal
least
at the very least
fully Adverb
minimum Information Technology
at least
at least
to say the least Adverb
at the lowest calculation
to come off worst Verb
initially Adverb
ab initio
most widely-known Adjective
most widely-recognized Adjective
maximal
utmost
maximum Information Technology
to be in full swing Verb
most
particularly Adverb
furthest
chiefly Adverb
mostly Adverb
especially Adverb
maximum Information Technology
the most favoured nation
the most favoured nation clause
nether
outmost
outermost
minimum Information Technology
minimal
lowest
lowest possible fas
minimum linage Advertising
bottoming out the pattern
earliest
at the earliest Adverb
primal
at the most
especially Adverb
particularly Adverb
utmost
tops Adverb
maximal
the worst of it is
at the latest
junior
rear most
ruling
one's best card
at best Adverb
best
inmost
inmost
optimum Information Technology
(Lat.) summum bonum
best
to convey one's sincere wishes Verb
cream
tops
highest-yielding Adjective, Banking
minimal
to go by the nearest road Verb
it shall have my earliest attention
worst Noun
to come off worst Verb
worst
minimal
minimum Information Technology
the smallest
least
least-square method
northermost
most widely-accepted Adjective
most well-known Adjective
most widely-known Adjective
state-of-the-art Adjective
supreme
foremost
principal
foremost
leading
above all Adverb
most importantly Adverb
most important Adverb
choicest
latest
recent Information Technology
latest edition
according to the latest information
latest c a
last
finally Adverb
ultimately Adverb
in the long run
most well-known Adjective
most widely-recognized Adjective
the Establishment Noun
least
uppermost
topmost
top most
optimal
best
optimum Adjective
psychological moment Noun
furthest
farthest
farthest
the longest
next
at your earliest convenience
proximate
nearest
your nearest Adjective
most widely-used Adjective
the latest … Noun
the most recent … Noun
the most up-to-date … Noun
the newest … Noun
uppermost
utmost
maximum Information Technology
topmost
supreme
superlative
highest
peak value
peak cost of borrowing
top salary
office limitation
highest place
with full gear
most
telltale sign of ... Noun
the remotest corners of ... Noun
expectation of life-tables Noun
next best
your nearest ... Adjective

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

 1. bk. –an
 2. Bir şeyin ... genişlik, arz
 3. Arapça kelimelerin ... çeşit ek
 4. Yeniçerilere verilen ... çuha çeşidi
 5. Başına geldiği sıfatın o sıfatın ifâde ... üstün derecesinde olduğunu belirtir