end in failure

  1. Verb fiyasko vermek
  2. Verb başarısızlıkla sonuçlanmak
fiyasko ile sonuçlanmak Verb