equipment failure

  1. ekipman arızası
  2. teçhizat arızası