exact copy of a document

  1. Noun bir belgenin aslı gibi sureti