failure to meet one's obligations

  1. yükümlülüklerini yerine getirmeme