fair rate of return

  1. Noun bir kamu şirketinin (elektrik , su idaresi , vs) hükümet yetkililerince önceden saptanmış olan kâr seviyesi