farming industry

  1. çiftçilik sanayii
  2. Noun ziraat sektörü