first person

  1. Noun ilk şahıs, mütekellim: dil bilgisinde konuşan şahsı gösteren adıl, fiil, vb..
  2. Noun sözcüklerin konuşan şahsı belirten şekilleri.
    “ I, me, we, us are first person pronouns.”
  3. Noun anlatımda sık sık ilk şahsın kullanılması.
    a novel narrated in the first person.
(patent kanunu) ilk başvuruda bulunan şahıs
ilk başvuruda bulunan şahıs