fish in troubled waters

  1. bulanık suda balık avlamak, karışık durumdan yararlanarak çıkar sağlamak.