fishbone

  1. Noun kılçık.
sebep-sonuç diyagramı Noun, Management
balık kılçığı diyagramı Noun, Management
kılçık