fourth cover

  1. dördüncü kapak (bir reklam kampanyasında birçok tip medyanın kullanılması