frame of reference

 1. Physics yerlem çatkısı: bir noktanın, bir cismin uzaydaki konumunu belirlemek için kullanılan başvuru eksenleri takımı.
 2. Mathematics konaç dizgesi, koordinat eksenleri.
 3. temel dayanak: fikir, bulgu, düşünce vb.'nin dayandığı kavramsal yapı; fikirlere/eylemlere yön veren temel ilke ve kurallar.
 4. (a) dayanak, mesnet: varılan karar ve hükmün dayandığı bilgi, fikir, müşahede vb.
  Their frame of reference
  was totally anti-Islamic prejudices. (b)
  reference frame olarak da bilinir
  mat. karşılaştırma konaç dizgesi, referans koordinat eksenleri.