growth industry

  1. gelişen sanayi
sınai gelişim