guclestirmek

to make it tough Verb
to put someone to it Verb
to snarl Verb
to make difficult Verb

Güç duruma ... zorlaştırmak, çetinleştirmek