guclestirmek

to make it tough Fiil
to put someone to it Fiil
to snarl Fiil
to make difficult Fiil

Güç duruma ... zorlaştırmak, çetinleştirmek