1. (ikisinden) hiçbiri, ne bu ne öteki/öbürü.
  neither statement is true: Söylenenlerin hiçbiri doğru
  değil.
  neither of them knows: hiçbiri bilmiyor.
  “Which of the books did you like?” “neither (of them)!”
 2. … de/dahi, bile.
  Bob can't go and neither can I: Bob gidemez, ben de gidemem. (Ne Bob gidebilir, ne de ben).
 3. ne de … (olumsuz bir tümceye olumsuz cevap verirken kullanılır).
  “I can't swim!” “ neither can I!”
  “Ben yüzme bilmem. ” “Ne de ben! (= Ben de bilmem)”.