1. Geçişli Fiil keşfetmek, bulmak, icat etmek.
    Columbus discovered America in 1492. Marconi discovered the radio.
  2. Geçişli Fiil meydana çıkarmak.
    We soon discovered the truth: Çok geçmeden gerçeği meydana çıkardık.
  3. Geçişli Fiil anlamak, farkına varmak.
    Scientists have discovered that this disease is carried by rats.
  4. Geçişli Fiil açıklamak, açığa vurmak, ifşa etmek.
  5. Geçişli Fiil ele vermek, ihanet etmek, ifşa etmek, istemeyerek sırrı açıklamak, ağzından kaçırmak.