1. İsim, Hayvan Türleri domuz
 2. domuz.
 3. domuz yavrusu (120 lb.'den hafif olan).
 4. domuz eti.
 5. domuz gibi adam, pis, kaba ve obur kimse.
  don't be a pig!: (a) oburluk/açgözlülük etme! (b) kibar
  ol, kabalık/terbiyesizlik yapma!
  You dirty little pig! Seni gidi pis domuz!
 6. Metalurji pik, pik demiri.
  pig bed: pik kalıbı.
  pig iron: pik demiri.
 7. polis.
 8. hog ile ayni anlama gelir. lokomotif.
 9. ahlâksız/pis/şapşal.
 10. (domuz) yavrulamak.
 11. pig it ile ayni anlama gelir. sıkışık bir halde pis/izbe /ahır gibi yerde yaşamak. pig together:
  aynı odayı paylaşmak, bir odada yatıp kalkmak.
kobay İsim, Hayvan Türleri
Gine domuzu İsim, Hayvan Türleri
domuz yağı İsim, Gıda ve Mutfak